SchilderijenHOME             Ontwerpen                 Schilderijen                Bestellen                 CV             Contact

                         Geboortekaartjes              Dieren                            T-shirts

                         Muurschildering                Mensfiguren                    Ansichtkaarten

                         Andere ontwerpen             Bloemen & Natuur           Reprints


    Mijn schilderijen zijn voor het grootste deel vrij werk. Mijn drang tot het maken van schilderijen en ontwerpen ligt in mijn behoefte aan iets materieels dat me goed doet voelen of dat mijn innerlijke of stille verlangens zoals een emotie (of de (h)erkenning hiervan) voedt.

    Kunst, evenals het uitvoeren hiervan, zoals dansen, zingen en muziceren hebben een materieel aspect en zijn vaak tastbaar en zichtbaar, maar hebben voor mij net als een schilderij een directe en eeuwige connectie met onze innerlijke wereld.

    Mijn schilderijen ontstaan primair uit een drang verlangs tastbaar te maken. Aan deze verlangens ligt mijn geschiedenis, mijn karakter en mijn levensvisie ten grondslag. De schilderijen zijn in afbeelding simpel of naïef te noemen, maar het gedachtengoed waar het uit is ontstaan is groter en diepgaander dan de 'voorstelling' aan het vluchtige oog aanvankelijk laat zien.                                                                 Zo is mijn mensfiguur ontstaan uit mijn verlangen naar (een ander) begrip van en tussen mensen.

    Middels mijn werk probeer ik mensen aan te spreken op het niveau van gedachtes en emoties.          

Anouk Reuder

Vanaf 2000

      DIEREN

                             

Vanaf 2004

                       MENSFIGUREN

Vanaf 2006

BLOEMEN &  NATUUR